BRANŞLARIMIZ

Klinik servislerimiz
Kardiyoloji Kliniği
 • Kardiyoloji kliniğimizde kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisi, bu hastalıklara yol açan hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol gibi risk faktörlerinin tespiti ve giderilmesine yönelik çalışmalar yapılır. 1) Kalp kasını besleyen koroner damar hastalıklarının araştırılması, kalp krizine neden olabilecek risk faktörlerinin tespit edilerek giderilmesi. Kalp krizi geçirmiş hastaların takibi, 2) Kalp kapak hastalıklarının tanı ve tedavisi, 3) Kalp ritim bozukluklarının neden olduğu belirtilerin tanı ve tedavisi, 4) Kalp yetersizliğine neden olabilecek risk faktörlerinin tespit edilerek ,kalp yetersizliğine yol açmadan giderilmesi.Kalp yetersizliği olan hastaların tedavi edilerek izlenmesi, 5) Baş dönmesi, bayılma ,göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı , ve ödem (vücutta şişme ve su toplaması)gibi belirtilerin yapısal kalp hastalığına bağlı olup olmadığının araştırlması. Tespit edilen probleme yönelik tedavi ve yönlendirilmelerin yapılması. Kardiyolojinin teşhis ve tedavisi ile ilgilendiği başlıca sorunlardır.

 • Ekokardiyograf

  Ses dalgaları (ultrason) yayan bir alet göğüse hafifçe bastırılarak, değişik açılardan kalp ve etrafının görüntüleri alınır. Kalp ultrasonu da denilebilir. İşlem öncesi göğüse az miktarda ultrasonik jel sürülür. İşleme bunun amacı daha iyi görüntü kalitesi elde etmektir.

  Ekokardiyografi ile; Kalp kasının kalınlaşıp kalınlaşmadığına bakalır. Kalp kasında kasılmayan bir bölüm var mı, araştırılır. Bu şekilde hastanın daha önce kalp krizi geçirmiş olup olmadığı anlaşılır. Kalp yetersizliği olup olmadığına, varsa derecesine bakılır. Doğuştan gelen kalp kası hastalıklarını ve anormalliklerini böylece görebiliriz.

  Efor testi (Treadmill)

  Efor testi merkezimizde yapılan tanısal incelemelerden biridir.Bu testte hasta üç dakikada bir kademeli olarak hızlanan ve eğimi hafifçe artan yürüyen bant üzerinde yürütülür. Yürüme Bandı hareket etmeden önce EKG kaydı alınır. Efor testi ile; 1-Hastanın efor kapasitesi yani kondüsyonu belirlenir. 2-Kalbi besleyen koroner damarlarda tıkayıcı hastalık riskine yönelik araştırma yapılır.

  24 saat Ritim Holter

  Merkezimizde yapılan incelemelerden biridir. Hastanın göğsüne elektrodlar yerleştirilir. Elektrodlar kabloları vasıtasıyla bir kayıt cihazına bağlıdırlar. Kayıt cihazı istenen süre boyunca en az 24 saat kalp ritmini 3 kanallı EKG ile kaydeder. Holter cihazı hafif olup kolaylıkla taşınabilir. Alet takılı iken günlük işler yapılabilir. 24-48 saat sonunda cihaz çıkarılarak içindeki veriler bilgisayarda analiz edilerek rapor hazırlanır. Ritim Holter cihazı yardımı ile kalp ritim bozuklukları tespit edilebilir.

  Tansiyon Holter

  Tansiyon Holter cihazı kola bağlanan tansiyon ölçüm cihazı ve kablo ile bağlanan bir kayıt cihazından oluşur. 24 saat boyunca belli aralıklarla tansiyon ve nabız ölçümünü yaparak dökümünü rapor halinde veren bir cihazdır.Tansiyon anlık olarak değişebilir. Bazen doktor muayenesinde yüksek çıkan tansiyon evde daha düşük çıkabilmektedir. Tansiyon Holter cihazı ile tansiyonun gün boyunca ve gece seyri takip edilir. Ortalaması hesaplanır. Tansiyonun günün hangi saatinde yükseldiği ya da düştüğü belirlenebilir. Hasta ilaç kullanıyorsa ilaç kullanımında değişiklik yapılabilir.

 • Gastroenteroloji Kliniği
 • Tıp Merkezimizin Gastroenteroloji Kliniği’nde sindirim sistemiyle ilgili patalojik veya yapısal kökenli hastalık ve sorunlar başarıyla çözüme kavuşturuluyor. Gastroenteroloji Kliniği, modern teknolojik donanımla desteklenen, konusunda uzman, deneyimli bir hekim kadrosuyla hizmet veriyor.

 • Gastroduodenoskop

  Gastroduodenoskop, bir görüntüleme cihazıdır. Bu cihaz, ağızdan sokulan bir mini kamera yardımıyla bağırsaklara kadar olan bölgenin ayrıntılı incelenmesine olanak veriyor. Mini kamera, yemek borusundan başlayarak, mide ve 12 parmak bağırsağının iç yüzeyindeki her noktayı, bu bölgelerdeki değişiklikleri, cihazın ekranına yansıtıyor. Bu görüntüler hekime tanı için büyük kolaylık sağlıyor. İnceleme sırasında bu organlardaki iltihap, tümör, kanama gibi durumlar yüzde 100'e yakın bir kesinlikle saptanabiliyor.

  Sigmoidoskop

  Sigmoidoskop cihazı vücudun farklı bölgelerinde yine bir mini kamera ile görüntü sağlamaya yarıyor. Sigmoidoskop, makattan girilerek kalın bağırsakların son 60-70 cm'lik bölümünde ayrıntılı inceleme olanağı sağlıyor. Gastroduodenoskop cihazıyla üst sindirim organlarında yapılan müdahaleler, sigmoidoskop kullanılarak, kalın bağırsakların son bölümünde yapılabiliyor.

  Kolonoskop

  Kolonoskop da, diğer iki görüntüleme cihazının sağladığına benzer imkanları farklı yerlerde sağlıyor. Klonoskop’la özellikle kalın bağırsak kanserinin erken tanısı başarıyla yapılabiliyor. Kolonoskop bütün kalın bağırsakların ve ince bağırsakların son kısmının incelenmesine olanak veriyor. Bu cihaz yardımıyla yapılan incelemeler, tanı ve tedavide büyük kolaylık sağlıyor. Tedaviye ilişkin işlemler yapılabiliyor.

  Polipektomi (Polip çıkartılması)

  Gastrointestinal sistemin tüm bölgelerinde polip görülebilmektedir. Kanserleşme risklerinden ve çeşitli klinik semptomlara neden olmaları nedeniyle mutlaka çıkartılmalıdır. Bu lezyonların çıkartılması işlemine polipektomi denilmektedir. Yemek borusu, mide ve onikiparmak barsağı polilpleri üst GİS endoskopisi, kolondaki polipler kolonoskopi işlemi sırasında çıkartılır. İşlem, polip tabanına sulandırılmış adrenalin yapılması sonrası polibin boynuna bir kement (snare) atılması ile gerçekleştirilir. İşlem öncesi ve sırasında hastaya damardan sedasyon yapıldığından. Hasta işlem sırasında tamamen uyumaktadır ve işleme dair hiçbir şey hatırlamamaktadır.
  Dahiliye Kliniği
 • İç hastalıkları departmanı çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti verdiği her bireyi kendisini hastalıklardan koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir. Dahiliye, iç hastalıkları olarak da bilinen tıbbın anabilim dallarından biridir. İnsanın sindirim sistemi hormonal sistemi, kalp, akciger, böbrek, kan hastalıkları kanserin dahili tanı ve tedavisi, enfeksiyon hastalıkları, romatizmal ve alerjik hastalıklar, yaşlı grubu sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenir. İç Hastalıkları Ünitesi, çalışma düzeni içinde, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra check-up ve konsültasyon hizmetleri de sunuyor.

 • İç Hastalıkları Ünitesi, çalışma düzeni içinde, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra check-up ve konsültasyon hizmetleri de sunuyor. İç Hastalıkları Ünitesi'nin çalışmaları Tıp Merkezimizin teknik donanımıyla destekleniyor. Tıp Merkezimiz de her türlü hastalığın tanısı için gerekli bütün tahlil ve testler, görüntüleme çalışmaları başarıyla yapılıyor. İç Hastalıkları Ünitesi uzman doktoruyla çeşitli branşlardaki hastalıkların tanı ve tedavilerine yönelik ilk adımı atmış oluyor. Genel sağlık sorunlarıyla başvuran hastaların etken rahatsızlıkları belirlenerek ilgili branşlarda tedavileri sağlanıyor.

  Dahiliyenin ilgi alanları;

  Tansiyon problemleri. Mide ve barsak sistemi hastalıkları. Kalp hastalıkları. Romatizmal hastalıklar. Guatr ve şeker hastalıkları gibi hormonlarla ilgili hastalıkların tanı ve tedavisi. Bu gruptaki hastalıklarla ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri. Ayrıca iç hastalıklarının yan dalları olan gastroenteroloji, onkoloji, kardioloji branşları ile gerek tanı gerekse tedavi ve laboratuar incelemeleri konusunda yakın temas ve koordineli çalışma yürütülüyor.

 • Göz Kliniği
 • Göz Muayenesi Gözlerimiz 5 duyu organımız arasında bize dünyanın tüm güzelliklerini gösteren, hayata bağlayan, öğrenme ve algılama yeteneğimizi harekete geçiren ilk ve en önemli organımızdır. Gözlerimizi düzenli şekilde muayene ettirmek sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmemiz için son derece önemlidir.

  Göz ile ilgili herhangi bir problem olmasa bile olası risklerin erken tespiti için uzmanlar yılda bir kez göz muayenesi önermektedir. Çocuklarda bu süre 6 ayda bir, hatta bazı özel durumlarda hekimin önerisi ile daha sık olabilir. Unutulmamalıdır ki göz muayenesi sırasında şeker hastalığı, beyin tümörleri, AIDS gibi birçok hastalığın tanısı konulabilmektedir.

 • Göz Muayenesinin Aşamaları


  Görme Keskinliği Testi

  İnce detayları görebilme yeteneğimiz, giderek küçülen rakamlardan oluşan testlerle ölçülür. Gözlük ve Kontakt Lens Muayenesi

  Dahiliyenin ilgi alanları;

  Gözümüzde oluşan kırma kusuru nedeniyle net görememe durumu gözlük ihtiyacını doğurur.

  Göz Kapaklarının Muayenesi

  Göz kapakları, gözyaşı bezleri, gözyaşı boşaltım sistemi ve göz etrafındaki alanların durumu incelenir.

  Göz Kaslarının Muayenesi

  Gözün iç kasları, gözbebeğinin hareketini kontrol eder. Gözün dış kasları da gözlerin paralel durmasını sağlar. Şaşılık ve çift görme muayenelerinde göz kaslarının durumu belirlenir.

  Göz Tansiyonu Ölçümü

  Otomatik ya da manuel yöntemler yardımı ile göz içi basıncı saptanır. Glokom hastalığının erken teşhisi için bu ölçümler büyük önem taşımaktadır.

  Biomikroskobik Muayene

  Özel cihazlar yardımı ile kornea, iris, lens ve retina tabakasının detayları incelenir.

  Göz Dibi Muayenesi

  Bu muayene ile retina dekolmanı, glokom, hipertansiyon, beyin tümörü ve vücuttaki çeşitli hastalıklara ait belirtiler saptanabilir.

 • Diş Kliniği
 • Her geçen gün daha da fazlalaşan diş problemleri yaşamaktayız. Geçmişe göre günümüzde artık daha da bilinçlenerek dişlerimize daha fazla özen göstermekteyiz. Artık ağız ve diş sağlımıza önem verme sıklığı arttığından dolayı diş doktorlarına ziyaret oranlarında da artış olmaktadır. Muayene ortamının hijyeni, personellerin deneyimi ve birçok konu bakımından diş hekiminin seçimi büyük önem taşımaktadır.

 • Diş Doktorunun Önemi

  Ağız ve diş sağlığı açısından birçok diş rahatsızlığı çeşitleri bulunmaktadır. Bu rahatsızlıkların sebeplerinden bazıları şu şekildedir; Genetik rahatsızlıklar asitli içecek tüketimi, dengesiz ve düzensiz beslenme çikolata ve şekerli gıda tüketimi. İlgi çekici renkli şekerlerin, asitli içeceklerin ve çikolataların özellikle çocuklar tarafından tüketilmesi diş problemleri ile karşılaşmalarına neden olmaktadır.
 • İletişim
  Gürsel Mah. Darülaceze Cad. Ekşioğlu İşmerkezi No:36/6 Kağıthane / İST
  • 0(212) 210 7878
  • @info@otm.tc
  • facebook.com/okmedyanitip
 • Sosyal Medya
 • Pazartesi - Cumartesi 09:00 - 18:00
  Pazar - Mesaimiz yoktur
  Randevu Al
  Copyrights ©2014: Özel Okmeydanı Tıp Merkezi