Primer Tümörler | Okmeydanı Tıp Merkezi
Primer-Tumor-Tedavisi

Primer Tümörler

Sekonder kalp tümörlerine nazaran daha az oranda karşılaşılan primer tümörler, beningn ve malign olmak üzere ikiye ayrılır. Beningn, yani iyi huylu kalp tümörleri arasında miksoma, %42 ile en sık rastlanılanıdır. Vücutta nadir görülen primer kalp tümörlerinin %25’i malign, yani kötü huyludur. Bu kötü huylu tümörlerin çoğunluğunu oluşturan sarkomlar arasında en sık anjiosarkoma rastlanır. Primer kalp tümörlerinin %9’u anjiosarkomlardır. Genellikle orta yaşta görülen bu kitleler, çoğunlukla sağ atriumda yer alır.

Agresif bir yapısı bulunan anjiosarkomlar, kalpte kan akışını sekteye uğratarak, başka rahatsızlıkların da oluşmasına sebep olabilir. Cerrahi müdahale gerektiren anjiosarkomlar, yüksek riskli olarak değerlendirilir.

Bulguları çok geç evrede verdikleri için primer tümörlerin tanısı zordur. Kalp tutulumunun belirlenmesi tanı koyulması noktasında kritik önem taşır. İki boyutlu ekardiyografi, tümörün anatomisini belirlemede önemli rol oynar. Ayrıca transözofagiyal ekokardiyografi, kalp içi tümörlerin saptanmasında son derece etkilidir. Transtorasik ekokardiyografi ve transözofagiyal ekokardiyografi, atriyum temelli miksomalarda %95 – 100, miksoma dışı tümörlerde ise %91 – 100 geri bildirim sağlar.

Not: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.