Triküspit Stenozu | Okmeydanı Tıp Merkezi
Trikuspit-Stenozu-tedavisi

Triküspit Stenozu

İlerleyen yaşlarda ortaya çıkan romatizmal kalp hastalıklarına bağlı olarak gelişen triküspit stenozu, kalbin sağ tarafında yer alan sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında yer alır. Kanın geçişini kontrol eden bu 3 yaprakcıklı kapaklarda darlık veya yetersizlik ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda kişi çabuk yorulur ve nefes darlığı çeker. Triküspit stenozunun ilerlemesi durumunda, kişinin yaşam kalitesi büyük oranda sekteye uğrar ve normal hayatına devam edebilmesi için kapakların değiştirilmesi ya da tamir edilmesi gerekir.

Çabuk yorulma, nefes darlığı ve periferik ödem gibi belirtilerle ilk olarak 40’lı yaşlarda ortaya çıkmaya başlayan triküspit kapak darlığında, kan söz konusu kapaktan geçemeyerek sağ atriumun gerisinde birikmeye başlar. Boyun damarlarında genişleme, karaciğerde büyüme, bacaklarda ödem ve karında asit miktarının artmasına neden olan bu durumda, dinleme bulgularının yanı sıra, ekokardiyografi ile kolay tanı konur. Triküspit kapak darlığından muzdarip hastaların yarıya yakınında atrial fibrilasyon, yani kalpte ritim düzensizliğine de rastlanır. Bu sebeple hastaya EKG de uygulanır. Ayrıca akciğerler için akciğer grafisi de yine triküspit kapak darlığı şikayetlerinde uygulamalar arasında yer alır.

Tedavi aşamasında, vakaya göre iki farklı çözüm yolundan biri tercih edilir. İlki kapağın tamiridir ve bu yöntemde, kapağın yaprakcıkları arasındaki yapışkanlık giderilerek sorun çözülebilir. Eğer bu işlem yeterli gelmezse ya da vakanın durumu, bu işlem için uygun değilse, ikinci çözüm yolu olan yapay kapakçık uygulamasına başvurulur. Bu yöntemde yapısı bozulmuş kapak, yapay bir kapakla değiştirilerek hastanın yaşam kalitesini yeniden yükseltmek mümkündür.

Not: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.