GENEL TABABET

Genel Tababet Polikliniği Nedir?

Genel pratisyen veya aile hekimleri tarafından vücudu etkileyen ve cerrahi operasyon içermeyen birçok hastalıkta uzmanlaşılan bölüme genel tababet denir.

Hangi Tıbbi Rahatsızlıkları Tedavi Edebilir?

Genel tababet, kardiyovasküler, solunum, sindirim, nörolojik, hematolojik veya endokrin sistemleri etkileyenler de dahil olmak üzere tüm tıbbi durumlarla ilgilenebilir. Doktorunuzun tedavi edebileceği durumlar; kardiyovasküler sistem hipertansiyon (yüksek tansiyon) – iskemik kalp hastalığı (anjina, kalp krizi) – solunum sistemi – astım – amfizem veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) – pnömoni – pulmoner fibroz – gastrointestinal sistem – gastroenterit – alkolik kaldıraç hastalığı, karaciğer hastalığı, sinir sistemi hastalığı, serebrovasküler kaza (inme) – epilepsi (konvülsiyonlar) – demans – hematoloji – anemi – endokrin – diyabet – tiroid hastalığı – hipofiz hastalığı gibi örnekler verilebilir.
Genel Tababet Doktorlarının Özel İlgi Alanları Var Mı?

Çoğu pratisyen hekim, tıbbi koşullarda listelenen alanlardan birine özel bir ilgi geliştirir. Genel tıbbi bilgi sağlasalar da, genel olarak daha fazla uzmanlığa sahip oldukları bir alana daha fazla odaklanma eğilimindedirler.
Genel Tabipler Hangi Testleri Gerçekleştirebilir?

Doktorunuz, durumunuza bağlı olarak farklı tipte testler ayarlayabilir. Bunlara elektrokardiyogram (EKG), idrar tahlili (u/a), kan şekeri, kan basıncı, dışkıda gizli kan testi gibi yatak başı testleri dahildir. Bu testler genellikle kan testleri gibi laboratuvar testlerini içerir. Kan testi, sahip olduğunuz probleme yöneliktir. Kan testlerine ek olarak, laboratuvar vücudun diğer bölgelerinden alınan idrar veya sıvılar gibi diğer numuneleri de işleyebilir.

Bazen tanı için biyopsi veya küçük bir doku parçası gerekir. Bu durumda hasta tam analiz için bir patoloğa gönderilir. Radyologlar tarafından teşhis amaçlı görüntüleme de muayene yolculuğunun bir parçasıdır ve bunlar X-ışınlarını, BT taramalarını, ultrasonlar veya MR görüntülemelerini içerebilir. Nükleer tıp testleri de bazı durumlarda kullanılmaktadır.

Son olarak, doktorunuz sizi özel muayene için başka bir uzmanlığa sevk edebilir. Kardiyologunuz sizi bir anjiyografi uzmanına, gastroenterologa veya endoskopi uzmanına yönlendirebilir. Bu sonuçlar, durumu teşhis edip tedavi edecek olan doktorunuza iletilecektir.

Genel Tababet Polikliniğinde yapılan bazı operasyonlar da şunlardır; Sünnet, Tırnak batması/çekimi, kulak yıkama, ben alımı, siğil alımı, kıl dönmesi, apse boşaltma.
Genel Tababet Randevusunda Ne Beklenir?

Genel Tababet doktorları çok sayıda tıbbi bilgiye sahiptir ve muayene işlemlerini şikayetinize göre ayarlayacaktır. Size mevcut semptomları, şikayet başlangıcı, başlangıç süresi, özellikler, remisyon ve alevlenme faktörleri ile önceki testler ve tedaviler hakkında sorular soracaklar. Diğer tıbbi problemler, ilaçlar, alerjiler, sosyal ve aile öyküsü de önemlidir. Tüm bunlar sırasında tanı, tedavi ve takip dönemlerinde çok farklı teknikler de kullanılmaktadır.

DOKTORUMUZ

uzm-dr-gökhan-pançuk

  UZM. DR. GÖKHAN PANÇUK     

DOKTORUMUZ

            UZM. DR.             

    GÖKHAN PANÇUK   

Bizi Sosyal Medyada TakipEdin

GENEL TABABET Nedir ?


Genel tababet nedir?
Genel bir hekim veya aile doktoru, ameliyat içermeyen vücudu etkileyen birçok hastalıkta uzmanlaşmış bir doktordur.

Hangi tıbbi rahatsızlıkları tedavi edebilir?
Genel tababet, kardiyovasküler, solunum, gastrointestinal, nörolojik, hematolojik veya endokrin sistemleri etkileyen durumlar dahil olmak üzere tüm tıbbi durumları tedavi ederler. GT’nizin tedavi edebileceği durumlara örnekler: Kardiyovasküler sistem – Hipertansiyon (yüksek tansiyon) – İskemik kalp hastalığı (angina, kalp krizi) – Solunum sistemi – Astım – Amfizem veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) – Zatürree – Akciğer fibrozu –  Mide bağırsak sistemi – Gastroenterit – Alkolik kaldıraç hastalığı da dahil olmak üzere karaciğer hastalığı – Nörolojik sistem -Serebrovasküler kaza (vuruş) – Epilepsi (nöbetler) – Bunaklık – Hematolojik – Anemi – Endokrinolojik – Şeker hastalığı – Tiroid hastalığı – Hipofiz hastalığı

Genel tababet doktorlarının özel ilgi alanları var mı?
Çoğu GT, tıbbi koşullar altında listelenen alanlardan birinde özel bir ilgi alanı geliştirir. Genel bir tıbbi bilgi sağladıkları halde, genellikle daha fazla uzmanlığa sahip oldukları bir alana daha fazla odaklanma eğilimindedirler.

GT’ler hangi testleri gerçekleştirebilir?
* Genel tabipler, durumunuza uygun çeşitli testler düzenleyebilir. Bunlar arasında elektrokardiyogram (EKG), idrar tahlili (U / A), kan şekeri seviyesi, tansiyon, dışkıda gizli kan testi gibi başucu testleri sayılabilir.
* Genellikle kan testleri gibi laboratuvar araştırmaları içerirler. Bu kan testleri, sunduğunuz probleme yöneliktir. Kan testlerinin yanı sıra laboratuvar, vücudun diğer bölgelerinden gelen idrar veya sıvı gibi diğer örnekleri de işleyebilir.
* Zaman zaman tanı için biyopsi veya küçük bir doku parçası gereklidir ve bu tam analiz için bir patoloğa gönderilecektir.
*Radyologlar tarafından yapılan görüntüleme ayrıca inceleme yolunun bir parçasını oluşturur ve bunlar X-ışınları, BT taramaları, ultrason veya MRI içerebilir. Nükleer tıp testleri de bazı durumlarda kullanılmaktadır.
* Son olarak, doktorunuz sizi başka özel testler için başka bir uzmanlığa yönlendirebilir. Bir kardiyolog bir anjiyogram, bir gastroenterolog veya bir endoskopi  doktoruna yönlendirebilir. Bu sonuçlar hastalık teşihisini ve tedavisini yürütecek olan genel doktorunuza geri gönderilecektir.

Genel tababet randevusunda ne beklenir?
GT’nin çok geniş bir tıbbi bilgi yelpazesi vardır ve görüşmeyi şikayetinize göre düzenler. Onlar size şu anki semptomları, onların başlangıç, süre, karakter, rahatlama ve şiddetlendirme faktörleri ve önceki testler ve tedaviler hakkında sorular soracaktır. Diğer tıbbi sorunlar, ilaçlar, alerjiler, sosyal ve aile tarihi de önemlidir.

HİZMETLERİMİZ

YAKINDA

YAKINDA

YAKINDA

YAKINDA

YAKINDA

YAKINDA

TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR

DOKTORUMUZ

uzm-dr-gökhan-pançuk

UZM.DR. GÖKHAN PANÇUK